Categories: ogrodnictwo

Dolomit – czym się charakteryzuje?

Dolomit jest jedną ze skał węglanowych powstających w wyniku osadzania się minerału o takiej samej nazwie. Został po raz pierwszy odkryty w roku 1791 przez Francuza Deodata Dolomieu. Był to słynny w ówczesnych czasach mineralog oraz badacz Alp.  Dolomit powstaje z wapieni podczas procesu  zwanego dolomityzacją.

Gdzie występuje dolomit w warunkach naturalnych?

Dolomit występuje w bardzo wielu miejscach na świecie, w tym na terenie takich państw jak:

 • Austria;
 • Kanada;
 • Meksyk;
 • Niemcy;
 • Polska (m.in. Doliny w Tatrach – Białego, Chochołowska i Kościeliska, Dolny Śląsk, Góry Świętokrzyskie, Sudety – np. na Śnieżce, Wyżyna Krakowsko-Wieluńska);
 • Rumunia;
 • Słowenia;
 • Szwajcaria;
 • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej;
 • Włochy,
 • W Polsce: występuje w Małopolsce – w Tatrach (Dolina Białego, Dolina Kościeliska, Dolina Chochołowska), w Górach Świętokrzyskich, duże wystąpienia są na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej oraz na Dolnym Śląsku – w Sudetach (Masyw Śnieżnika, Krowiarki).

Z czego składa się dolomit?

Badając skład skały jaką jest dolomit można wyróżnić następujące substancje tworzące jej strukturę:

 • węglany wapnia (w minerale kalcytu) oraz magnezu tworzące minerał dolomit (więcej niż 90 % całości);
 • minerały ilaste;
 • kwarc;
 • markasyt;
 • piryt;
 • substancja bitumiczna.

Rodzaje dolomitu

Dolomit można podzielić na dwa rodzaje: pierwotny (powstały na  skutek bezpośredniego wytrącenia się substancji z wody morskiej; ma drobne i mniej więcej równej wielkości ziarna) oraz wtórny (procesem jego powstania jest metasomatoza polegająca na wypieraniu wapnia przez magnez; struktura jest złożona z grubych ziaren o nierównych kształtach)

Jakie są właściwości dolomitu jako skały?

Dolomit jako skała cechuje się takimi właściwościami fizycznymi oraz chemicznymi jak:

 • występuje w kilku wersjach kolorystycznych (od bieli, przez szarości z lekką domieszką żółci lub brązu, po odcień wpadający prawie w czerń);
 • ma mocno zwartą strukturę, dość masywną, o wyraźnie widocznych porach, ziarna mogą być równe bądź nieregularne w kształcie oraz wielkości);
 • jego tekstura może być bezkierunkowa lub kierunkowa;
 • ulega reakcjom na kwas solny wyłącznie w postaci sproszkowanej.

Do czego można wykorzystać dolomit?

W codziennym życiu dolomit zwykle nie jest stosowany. Natomiast w przemyśle budowlanym, ceramicznym, dekoracyjnym, ogrodnictwie czy metalurgii znajduje zastosowanie jako:

 • ruda magnezu (13,3% Mg) do lekkich stopów;
 • do wytwarzania specjalnego rodzaju cementu;
 • do produkcji materiałów ogniotrwałych czy nawozów mineralnych (np. nawozu wapniowo-magnezowego przeznaczonego do odkwaszania gleb).

Ponadto dolomit to skała, która leży z zakresie zainteresowań kolekcjonerów skał i minerałów. Specjaliści potrafią wyróżnić kilka ich rodzajów w zależności od miejsca czy czasu ich powstania.